Euroopa riigid ja nende pealinnad

Ristsõna

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
1     2                   
                    
 3                     
   4     5         6       7    
                    
8               9         
     10                 
             11         
    12          13          
                 14     
15    16                    
                    
17       18         19          
                    
  20             21         
                    
                    
22                      
                    
23